Charkuteristernas räddning vid driftstopp
Lindbergs Rep & Maskinservice är ett av få företag i landet som idag är specialiserade på maskiner för charkuteribranschen. Deras verksamhet handlar om både försäljning, service och reparation av såväl nya som begagnade maskiner inom allt från köttkvarnar och korvstoppare till bandsågar och transportband. Eftersom snabba utryckningar vid driftstopp inte är något ovanligt inom branschen har de en bra beredskap för akuta situationer.
Lindbergs grundades av Donald Lindberg som ett familjeföretag 1981 och för sju år sedan tog hans son, Morgan Lindberg, över. Morgan hade innan dess fått tillfälle att sätta sig in i verksamheten efter att ha jobbat heltid på företaget sedan 1997. Idag har han huvudansvaret för såväl försäljningsdelen som servicedelen.
– Vi har inte inriktat oss på några speciella märken eller maskiner utan servar alla typer av maskiner, berättar han.
Inriktningen mot just charkuterister började med att Donald, som då jobbade på Gomans, upptäckte att reparatörerna oftast flögs in från utlandet vilket innebar en hel del extrakostnader för företaget. Han började så smått att serva och reparera maskiner hemma i garaget och har idag en komplett verkstad på 300 kvm i Malmö.

Det som gör att kunderna gärna anlitar Lindbergs är bland annat att de dygnet runt ställer upp med akuta utryckningar vid driftstopp, vilket annars kan innebära förödande kostnader för företaget.
– Eftersom ett driftstopp innebär att de anställda inte kan jobba vet vi hur viktigt det är med snabba utryckningar och oftast finns vi på plats inom drygt en timme, förklarar Morgan.
För att klara akututryckningarna krävs en noggrann planering och prioritering bland uppdragen, men just flexibiliteten är en av företagets starka sidor enligt Morgan. Även om de flesta jobb kräver snabba insatser vet de efter alla år vad de måste prioritera för att kunderna inte ska bli strandsatta.

Kunderna finns inom hela Skåne, Halland, Blekinge och södra Småland och de samarbetar även med ett antal kända tillverkare av maskinerna inom både Sverige och Danmark.
– Anledningen till att vi har ett så stort distrikt handlar helt enkelt om att det inte finns så många företag som är inriktade mot just charkuteribranschen, förklarar Morgan. Men genom ett samarbete med de företag som finns i Göteborg respektive Stockholm kan vi idag täcka in ett större område.
När det gäller försäljningen av nya maskiner har de, förutom de traditionella märkena, också ett eget märke inom vacuummaskiner som de just nu håller på att lansera inom både charkuteri- och livsmedelsbranschen samt inom restaurang och butiker. Marknaden för begagnade maskiner, som tidigare varit en stor del av verksamheten, har idag blivit allt mindre vartefter de stora livsmedelskedjorna tagit över allt mer av marknaden. Men hos de småföretag som ändå finns kvar är efterfrågan fortsatt stor på just begagnat. Maskinerna är alltid noggrant genomgångna och servade innan de levereras och fungerar i princip lika bra som nya. Ibland till och med bättre, enligt Morgan, eftersom äldre maskiner oftast håller betydligt längre än nya.

Förutom Morgan finns en anställd maskinelektriker på företaget och Morgan har också sin far inhyrd. Dessutom har han flera samarbetspartners som han tar in vid olika projekt. Men vad Morgan gärna skulle se framöver är möjligheten att också ta in lärlingar, eftersom det är svårt för ett litet företag att ta in utbildat yrkesfolk så länge det finns risk för en tillbakagång.


Lindbergs

Bransch:
Livsmedel

Telefon: 070-531 42 06


Email:
morgan@lrmaskin.se

Hemsida:
www.lrmaskin.se

Adress:
Lindbergs
Volframgatan 3
21364 Malmö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN